Norway


Applicable Law

The Bankrutcy Act of 8 June 1984 No. 58 (Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) - Lovdata)

The Satisfaction of Claims Act of 8 June 1984 No. 59 (Lov om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) - Lovdata)

The Reconstruction Act of  7 May 2020 No. 38 (temporary legislation, in force until 1 July 2025) (Midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven) - Lovdata)
 
English versions
Not available
 
Any other information of interest
Norway is not a member of the EU and has not implemented Directive (EU) 2019/1023.

We are grateful to Ingrid E. S. TRONSHAUG from Wiersholm and INSOL Europe member (Norway) for sharing this information.
Update: August 2023