Slovakia


Zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

We are grateful to Mgr. Ing. Dávid Oršula at bnt attorneys in CEE / SLOVAKIA and INSOL Europe Country Coordinator for Slovakia for sharing this information.
Update: April 2022